Teletal hjälper dig att ringa

Ring till Teletal
Telefonnummer 020-22 11 44.
Utomlands är numret 0046-8 21 11 19.

Öppettider

Måndag - fredag öppet klockan 08.00-20.00
Mer information www.teletal.se

Vem kan använda Teletal?

Teletal är till för alla

  • som har svårt att tala i telefon
  • har svårt att läsa
  • har svårt att skriva
  • har svårt att minnas

Samtalet är kostnadsfritt.
Det gäller även om du vill ringa till en person med någon av dessa svårigheter.
Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en Teletal-tolk.
Du behöver inte boka tid.

Knapp att trycka på för att ringa ett samtal

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00