Hitta direkt

Nyheter Utbildning och Barnomsorg

Snart rullar förskolebussen till förskolan Kreatören

Bokenäsområdet får fler förskoleplatser från och med höstterminen 2024. Då flyttar nämligen en av förskolebussarna till förskolan Kreatören i Rotviksbro.

Publicerades 2024-04-19

Språkfortbildning som gör skillnad

Språk är nyckeln till en framgångsrik skolgång. Och tack vare ett gediget språkutvecklingsarbete är Uddevalla kommuns förskolor och skolor bättre rustade för att möta elevernas språkliga behov. På en gemensam kompetensutvecklingsdag 15 mars delade all pedagogisk personal med sig av sina erfarenheter av arbetet som har involverat 58 förskolor och skolor.

Publicerades 2024-04-02

RSS-ikon