Nyheter Utbildning och Barnomsorg

Förändringar i två kommunala förskoleverksamheter

Inför höstterminen avvecklas kommunens verksamheter på två förskoleenheter. Fjällrävens förskola byter huvudman från kommunen till fristående förskolekoncernen ULNA AB och Balladens förskola flyttar sin verksamhet till Hovhults förskola.

Publicerades 2020-05-11

RSS-ikon

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00