Hitta direkt

Nyheter Utbildning och Barnomsorg

Aktivitet Förebygger bidrar till en meningsfull fritid

I Uddevalla kommun genomför vi sedan i höstas en folkhälsosatsning tillsammans med Rädda Barnen och det lokala föreningslivet som heter Aktivitet Förebygger. Under våren har också delar av det lokala näringslivet anslutit sig till satsningen. Tillsammans arbetar vi för ökad folkhälsa och en meningsfull fritid bland barn och unga. Satsningen stöds av Hälsopolitiska rådet i Uddevalla.

Publicerades 2024-06-20

Uddevalla en av de nominerade till Guldtrappan

Uddevalla är en av sju nominerade till 2024 års kvalitetsutmärkelse Guldtrappan. Utmärkelsen går till kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Nu i juni avgörs vem eller vilka som får utmärkelsen Guldtrappan.

Publicerades 2024-06-11

RSS-ikon