Anslagstavla, officiell

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en digital officiell anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Det finns även möjlighet att ta del av innehållet på den digitala anslagstavlan på kontaktcenter i Rådhuset (Kungstorget 29).

Ett protokoll tillkännages

När ett protokoll tillkännages/anslås talar vi om att nu är protokollet justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag då protokollet tillkännages/anslås. Därefter får beslutet laga kraft och kan genomföras.

Aktuella tillkännagivande/anslag och kungörelser

Samverkande överförmyndares mottagningstider

Gällande Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla kommun. Tel: 0522 – 69 83 38 / 0522 – 69 60 00. E-post: overformyndaren@uddevalla.se Besök enligt överenskommelse via telefon eller e-post, besöksadress: Strömstadsvägen 28, Uddevalla.

Överklaga beslut

Alla beslut som fattas med stöd av kommunallagen kan överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagens 13 kapitel. Prövningen omfattar endast om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt. Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga fattade beslut med laglighetsprövning. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är tillkännagivet på kommunens officiella anslagstavla.

Överklagandet ska innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Samtliga omständigheter som du vill att rätten ska ta hänsyn till måste lämnas till rätten inom tiden för överklagandet.

För att förenkla ärendehanteringen har förvaltningsrätten uttryckt ett önskemål om att du ska ange din e-postadress i samband med att du skickar in överklagandet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Mer information

Nämndernas kallelse och protokoll

Kallelse och protokoll

Förslag på sidor