Industrispår

Industrispår vid Kuröds industriområde

Industrispår vid Kuröds industriområde

Uddevalla kommun ansvarar för underhåll och löpande tillsyn av järnvägsnätet inom Kuröds spårområde. Tillträde till kommunens järnvägsanläggningar får den eller de som utför järnvägstransporter till och från företag belägna inom Kuröds industriområde.

Trafikutövare ska ha Transportstyrelsens godkännande som järnvägsföretagare eller auktorisering enligt järnvägslagen. Respektive trafikutövare ansvarar för alla växlingsrörelser inom spårområdet.

Spåranläggningens egenskaper

  • Spåranläggningen omfattar 3 350 meter industrispår, 9 växlar och 3 stoppbockar.
  • Största tillåtna hastighet är 30 km/tim, med undantag för vägövergångar och lastspår där största tillåtna hastigheten är 10 km/tim.
  • Största tillåtna axellast inom spåranläggningen är 25 ton.
  • Säkerhetszon 2,20 meter från närmaste räls.
  • På Kuröds industriområde finns fem plankorsningar: Kurödsvägen, Gräskärrsvägen, Björbäcksvägen och Långemyrsvägen samt en lokalväg som ansluter till Skalbanksvägen. Kurödsvägen är försedd med vägskyddsanläggning med ljud- och ljussignaler. Samtliga plankorsningar ska passeras i max 10 km/tim. Vid passage av plankorsningar som saknar vägskyddsanläggning ska föraren gå före tåg med röd flagga, för att varna.
  • Kontaktledning finns inte.
  • Bangård finns längst i öster som består av tre spår.
  • Farligt gods får inte transporteras.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00