Torg och allmänna platser

Allmän plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Kungstorget

Kungstorget i Uddevalla.

För att kunna bedriva någon typ av verksamhet eller genomföra någon slags aktivitet på allmän plats krävs det polistillstånd. Detta kan du läsa mer om under Tillstånd och regler.

I Uddevalla kommun finns det två platser för torghandel, Kungstorget och Ljungskile torg. All torghandeln i kommunen styrs av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Uddevalla kommun eller så kallad torghandelsstadga.

Under Torghandel finns information om vad som gäller och vem du ska kontakta när du vill använda torgen för till exempel försäljning, evenemang eller marknader.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00