Torg och allmänna platser

Allmän (offentlig) plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Kungstorget

Kungstorget i Uddevalla.

För att kunna bedriva någon typ av verksamhet eller genomföra någon slags aktivitet på allmän plats krävs det polistillstånd. Detta kan du läsa mer om under Tillstånd och regler.

I Uddevalla kommun finns det två platser för torghandel, Kungstorget och Ljungskile torg. All torghandeln i kommunen styrs av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Uddevalla kommun eller så kallad torghandelsstadga. Under Torghandel finns det information om vad som gäller och vem du ska kontakta.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00