Hitta direkt

Nyheter Bygga, Bo och Miljö

Fler vill ha energi- och klimatrådgivning

Energimyndighetens senaste uppföljning visar på rekordhögt söktryck till energi- och klimatrådgivning i hela landet. Klimatrådgivare Eva Ginstrup berättar att många har frågor om uppvärmning, värmepumpar, solceller och elavtal.

Publicerades igår

Nu börjar vi sopa upp vinterns grus

Äntligen vår! Nu på måndag 27 mars börjar vi sopa upp det vintergrus som ligger på kommunens gator. Sopning av gång- och cykelvägar startar på Strömstadsvägen för att sedan fortsätta på Fjällvägen, Fridhem, centrum, Kampenhof och huvudcykelstråken mot centrum. Därefter sopas övriga gång- och cykelbanor.

Publicerades 2023-03-24