Ikon Bygga, bo & miljö

Bygga, Bo och Miljö

Uddevalla kommun växer och efterfrågan på bostäder är stor. Därför byggs det också mycket i kommunen – både centralt i staden och på flera vackra platser längs kusten. Totalt finns möjlighet att bygga ett tusental nya bostäder inom de närmaste åren, och planering för ytterligare pågår. Uddevalla kommuns läge vid havet gör också att omsorgen för havet och miljön är stor, vi arbetar mycket med miljöstrategifrågor inom flera områden.

Nyheter Bygga, Bo och Miljö

Vill du skrota din båt?

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, avsätter två miljoner kronor för att få fler båtägare att vilja skrota sina gamla båtar under hösten. Nu finns möjligheten för privatpersoner och företag att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning till och med den 31 december i år eller så långt bidraget räcker.

Publicerades 2018-09-21

Cykla och minska dina klimatutsläpp

Vill du vara med och rädda planeten? Just nu är det Europeiska trafikantveckan, som syftar till att uppmuntra till hållbara resor och transporter. Ett sätt att göra ett hållbart val är att ersätta kortare bilturer med cykel.

Publicerades 2018-09-19

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00