Nyheter Bygga, Bo och Miljö

Korsningen på Edingsvägen färdigrenoverad

Nu är korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan säkrare för alla trafikanter. Nya trafikljus och ny beläggning har kommit på plats, nya övergångsställen har målats upp och nya gång- och cykelvägar har byggts.

Publicerades idag

Så här snöröjer vi i vinter

Just nu pågår förberedelser inför vinterns snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator, vägar och cykelvägar. Vid ett snöfall är snöröjningen prioriterad till huvudgator där bussar går, samt vid kommunens fastigheter som skolor, förskolor och äldreboenden. Efter detta snöröjs busshållplatser samt gång- och cykelbanor, och därefter bostadsgator och parkeringar.

Publicerades idag

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00