Nyheter Uppleva och Göra

Ny utställning på Galleri Vitt brus

Välkommen att se unga internationella arkitekters bidrag till tävlingen Europan 15 på Galleri Vitt brus på Stadsbiblioteket. Det är ett brett spektrum av förslag på hur bostadsområdet Dalaberg och Hovhult kan utvecklas för att minska utanförskapet.

Publicerades 2019-09-20

Nytt idéburet offentligt partnerskap mellan IFK Uddevalla och kommunen

Nu har ett nytt avtal tecknats mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun om ett idéburet offentligt partnerskap. Avtalet innebär att IFK Uddevalla får medel från kommunen under två år för att utveckla sitt arbete med idrottsverksamhet för barn och unga i Uddevallas norra stadsdelar.

Publicerades 2019-09-19

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00