Nyheter Näringsliv och Arbete

Resultat: företagsenkät – Coronapandemin, kompetens- och rekryteringsbehov

Nyligen skickade Uddevalla kommun, i samarbete med Arbetsförmedlingen Fyrbodal och ett antal företagarorganisationer, ut en enkät till drygt 1400 företagare. Syftet var att bättre förstå företagarnas nuläge i Coronapandemin, utmaningar och framtida behov för att kunna möta detta på ett bra sätt.

Publicerades 2021-06-03

Anläggning för däckåtervinning vill etablera sig i Uddevalla

Uddevalla kommuns avdelning för Hållbar tillväxt har tillsammans med Position Väst arbetat för att få en etablering av Scandinavian Enviro Systems däckåtervinningsanläggning till Uddevalla. Nu kommer företaget att lämna in ett förslag till samrådsunderlag till länsstyrelsen inför kommande tillståndsansökan. Den planerade anläggningen ska ha kapacitet att återvinna hälften av alla uttjänta däck i Sverige.

Publicerades 2021-06-01

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00