Ikon Näringsliv och arbete

Näringsliv och Arbete

Uddevalla är en kommun i tillväxt, och antalet invånare har ökat varje år
sedan år 2000. Uddevalla kommun är den största arbetsgivaren och vi
söker ständigt nya medarbetare. Inom näringslivet står sig handeln stark men även högteknologiska småföretag växer fram ur en bred lokal kompetens.
Uddevalla kommun arbetar aktivt för att underlätta för företag som vill
etablera sig här.

Nyheter Näringsliv och Arbete

Uddevalla certifierade och godkända som lokalt Vård- och omsorgscollege

Nu är Uddevalla kommun certifierade och godkända som lokalt Vård- och omsorgscollege tillsammans med Färgelanda och Orust. Inom Vård- och omsorgscollege, VO-College, samarbetar arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund för att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 

Publicerades 2018-07-09

Förädlingen av Uddevallas innergårdar går framåt

Ett trettiotal gårdar är inventerade och responsen har varit positiv. Inventeringen har resulterat i ett underlag som beskriver gårdarna med foto, historik, funktion, ägarstrukturer och förslag på utvecklingsområden.

Publicerades 2017-10-24

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00