Gäller Trafik och Resor

Behöver skolklasser söka tillstånd för försäljning på torget och allmänna platser?

Polistillstånd krävs inte. All försäljning hänvisas till Kungstorget. Kontakta Uddevalla Centrumutveckling som kommer att hänvisa er till en lämplig plats.

Läs mer på sidan Torghandel.