Medicinsk SYV

Glöm inte den medicinska sidan av ditt yrkesval!

Har du någon gång besvärats av till exempel astma, eksem, hösnuva eller ryggont?
Har du nedsatt syn eller hörsel?
Har du defekt färgsinne?

Vid skolans hälsoundersökningar kan dessa problem diskuteras och även i samband med valet till gymnasieskolan.

Kontakta skolsköterskan/skolläkaren.
Studie- och yrkesvägledare hjälper gärna till med vägledning.

Viktigt information inför gymnasievalet för elever med hälsoproblem. 

 

Förslag på sidor