Kontakt med SYV

Vi ger dig vägledning och stöd när det gäller din nuvarande eller kommande utbildning, yrke och arbetsliv. Under gymnasietiden får du vid flera tillfällen välja inriktning och/eller kurser och då är det viktigt att kunna diskutera framtiden och få fakta om utbildningsväsendet, behörighet, urval mm, men också att få stöd och inspiration.

Välkommen att ta kontakt med oss!


Tina Apell

Tina

Tina Apell
telefon: 0522 - 69 68 73
Ansvarar för Gymnasiesärskolan på Agneberg och Östrabo Y


Anonym profilbild

Sofie Pelas Nilsson
telefon: 0522-69 84 85
Ansvarar för Introduktionsprogrammen på Margretegärde

Kajsa Årebo Balsanius

Kajsa

Kajsa Årebo Balsanius
telefon: 0522 - 69 68 72
telefon: 0522 - 69 68 72
Ansvarar för Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Gymnasial lärlingsutbildning (GLU), Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Agneberg

Sara Schöldström

Sara

Sara Schöldström
telefon: 0522 - 69 69 48
Ansvarar för Estetiska programmet på Sinclair, samt Vård och omsorgsprogrammet åk 19 och 20 på Östrabo 1

Hanna Lindblad

Hanna

Hanna Lindblad
telefon: 0522 - 69 74 22
Ansvarar för Industritekniska programmet på Östrabo Y, samt Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Vård och omsorgsprogrammet åk 18 på Östrabo 1

Terese Bernhardsson

Terese

Terese Bernhardsson
telefon: 0522 - 69 75 14
Ansvarar för Bygg och anläggningsprogrammet, El och energiprogrammet, Fordon och transportprogrammet, Hantverksprogrammet, VVS och fastighetsprogrammet samt Gymnasial lärlingsutbildning (GLU) på Östrabo Y.

Anonym profilbild

Gunn Gustafsson

telefon: 0522 - 69 71 62
Ansvarar för Samhällsvetenskapsprogrammet och SPINT.