Skuggning

Skuggning

En spännande möjlighet för dig som känner dig osäker på vilket gymnasieprogram som passar dig bäst.

Att skugga innebär att du är med på lektioner och upplever hur det är att vara elev på just det program du är intresserad av. Du kommer få träffa både elever och lärare och får en bra bild av det program du är intresserad av.

Om du är intresserad av att skugga, kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola som hjälper till att ordna kontakt med våra skuggningsansvariga.

Aktuell skuggningslista. Där finns alla kontakter till våra skuggningsansvariga på de olika programmen.

Du kan också ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare.

Välkommen att skugga hos oss!

Förslag på sidor