Belysningsarbeten startar på Kampenhof - ett led i trygghetsskapande åtgärder

För att få en bättre trygghet och säkerhet gör kommunen nu en större satsning på belysning inom Kampenhofsområdet. Förra året anordnades trygghetsvandringar på Kampenhof med kommunens representanter (säkerhetssamordnare m fl) och kommunpolis. Då framkom det att belysningen var dålig och behövde åtgärdas, vilket nu alltså kommer att ske.

Kampenhof kväll

Parkeringen Kampenhof kväll

Under de närmaste veckorna kommer följande trygghetsskapande åtgärder, vad gäller belysningen på Kampenhof, att ske:

  • Vi kompletterar med fyra nya belysningsstolpar på parkeringen Kampenhof Väst - sidan som vätter mot Bastionsgatan.
  • Vid den lilla parkeringen mitt emot Charlie Chaplin byter vi ut fyra stolpar med svaga parkarmaturer mot fyra högre stolpar med dubbla LED- armaturer.
  • Vi kompletterar med en extra belysningsstolpe vid hållplats 32.
  • Utöver det kommer vi att sätta upp en högre stolpe med tre olikfärgade armaturer vid blomsterarrangemanget, mellan ingången till bussterminalen och foodtrucksen.
  • I övrigt byter vi ut alla gamla högtrycksnatriumlampor till LED-armaturer runtom bussterminalen och på parkeringen Kampenhof Väst.

Arbeten startar idag och kommer att pågå under tre veckors tid. Arbeten utförs av kommunens belysningsentreprenör Uddevalla Energi Elnät AB.

Frågor besvaras av Elena Tibblin, gatuingenjör, elena.tibblin@uddevalla.se, tel. 0522-696324.