Upphandling och inköp

När du lägger anbud i Uddevalla kommuns upphandlingar är det ett par saker som är bra att känna till, så som vår upphandlings- och inköpspolicy, olika typer av avtal samt rutiner vid direktupphandling.

Se gärna filmen nedan som ger en kort förklaring till vad en upphandling egentligen är och hur en upphandling går till.

Här har vi samlat information till dig som är eller vill bli leverantör. Se mer här.

Vi har ett stort antal gällande ramavtal. Du hittar våra gällande avtal här.

Här kan du se aktuella upphandlinar just nu inom Uddevalla kommun. Vi publicerar upphandlingar i TendSign/Opic. Se våra pågående upphandlingar.

Vi har en upphandlings- och inköpspolicy som gäller för kommunens alla upphandlingar och inköp. Här kan du se vår upphandlings- och inköpspolicy. Pdf, 99.4 kB.

Genom upphandling säkerställer Uddevalla kommun att de varor och tjänster som behövs för att tillhandahålla exempelvis barnomsorg, utbildning, äldreomsorg eller gatuunderhåll, finns att köpa på avtal till rätt kvalitet och rätt pris för kommunens verksamheter.

Kommunen planerar och genomför upphandlingar och inköp utifrån de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Kommunen har också en upphandling- och inköpspolicy som innehåller övergripande målsättningar och principer.

Grundprinciperna i EU:s upphandlingsdirektiv bygger på objektivitet och öppenhet, något som avspeglas i lag om offentlig upphandling (LOU). Kommunen som upphandlande myndighet ska välja leverantör på affärsmässig grund utifrån inköpsbehov och valet av leverantör ska ske på ett sakligt sätt. Alla leverantörer har möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Utförare av vård och omsorg

Den som är intresserad av att bli utförare inom förskola, familjedaghem, hemtjänst eller äldreomsorg och gruppbostäder läser mer om det under Konkurrensutsatt verksamhet.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Upphandling

upphandling@uddevalla.se

Mer information

Förslag på sidor