Upphandling och inköp

Genom upphandling säkerställer Uddevalla kommun att de varor och tjänster som behövs för att tillhandahålla exempelvis barnomsorg, utbildning, äldreomsorg eller gatuunderhåll, finns att köpa på avtal till rätt kvalitet och rätt pris för kommunens verksamheter.

Kommunen planerar och genomför upphandlingar och inköp utifrån de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Kommunen har också en upphandling- och inköpspolicy som innehåller övergripande målsättningar och principer.

Grundprinciperna i EU:s upphandlingsdirektiv bygger på objektivitet och öppenhet, något som avspeglas i lag om offentlig upphandling (LOU). Kommunen som upphandlande myndighet ska välja leverantör på affärsmässig grund utifrån inköpsbehov och valet av leverantör ska ske på ett sakligt sätt. Alla leverantörer har möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Utförare av vård och omsorg

Den som är intresserad av att bli utförare inom förskola, familjedaghem, hemtjänst eller äldreomsorg och gruppbostäder läser mer om det under rubriken Konkurrensutsatt verksamhet.

Kontakt

Linda Skarin, +46 522‑69 69 14

Upphandlingschef

linda.skarin@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00