Uddevalla kommuns service i myndighetsfrågor är bättre än någonsin

I dag publicerades resultatet i Sveriges kommuner och regioners (SKRs) servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Uddevalla Kommun gör ett historiskt bra resultat och klättrar 63 placeringar i den totala rankingen.

Uddevalla stad

Vy över Uddevalla

Servicemätningens resultat tas fram genom att en enkät skickas ut till de företag som under 2023 haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Företagen bedömer kommunens service inom en rad områden och årets resultat visar att företagen är nöjdare än någonsin med Uddevalla kommun.

Uddevalla kommuns nöjd-kundindex (NKI) har under 2023 ökat från 75 till 80, ett resultat som gör att Uddevalla klättrar 63 placeringar i den totala rankingen. Jämfört med kommuner av samma storlek (kommuner med 40 000 invånare eller fler) hamnar Uddevalla på plats fem. Både när det kommer till nöjd-kundindex och ranking så är det Uddevalla kommuns bästa resultat någonsin.

Företagen i Uddevalla är ett uttalat prioriterat område

Den sittande majoriteten (Moderaterna. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Uddevallapartiet) har ett tydligt uttalat mål att företagsklimatet i Uddevalla ska stärkas och att kommunens service till företagen ska förbättras.

- Resultatet visar att det vi gjort hittills har gett resultat och att företagen upplever att vi ger dem betydligt bättre service nu än tidigare. Men vi nöjer oss inte med det här, nu arbetar vi vidare för att bli ännu bättre, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

En gemensam insats har bidragit till resultatet

Företagen i Uddevalla har det senaste året varit tydligt prioriterade inom hela organisationen och det har gjorts flera riktade insatser och aktiviteter för att förbättra företagsklimatet. Exempelvis har kommunen genomfört två Företagsmaraton, en Näringslivsdag och nu under våren avslutar man det förvaltningsövergripande projektet Företagsspåret som syftar till att underlätta företagens kontakt med kommunen

När det gäller just myndighetsfrågor och de funktioner inom kommunen som arbetar närmast företagen så har extra satsningar gjorts. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen där de flesta myndighetsområdena finns har man bland annat arbetat med bemötande, tillgänglighet och tillsatt specifika funktioner som arbetar riktat mot just företag.

- I vårt arbete med att förbättra och förenkla företagens kontakt med kommunen har den feedback vi fått från företagen i olika forum och sammanhang varit ovärderlig. Det här är ett kvitto på att det förändringsarbete vi gjort och gör inom kommunen fungerar, avslutar Maria Jacobsson, samhällsbyggnadschef.

Läs mer om SKR:s servicemätning

Om undersökningen

Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt) 2023 är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Undersökningen görs inom gruppen företagare och en enkät skickas ut till de företagare i kommunen som under 2023 haft ett avslutat myndighetsärende inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

I enkäten får företagen svara på frågor och bedöma kommunens service när det kommer till bemötande, effektivitet, information, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet samt göra en helhetsbedömning av kommunens service.