Gäller Trafik och Resor

Vi har en ganska så stor häck vid vår tomt. Vad bör jag tänka på?

Det är en härlig tid när det växer och frodas, men det kan bli för mycket av det goda. Om växter intill gång- och cykelvägar eller gator blir för höga skymmer de sikten i trafiken.

Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från körbanan. Sikten bör vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har tomt intill gata
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.  

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 m
  • över cykelväg: minst 3,2 m
  • över körbana: minst 4,6 m

Läs mer på sidan Häckar och buskage.