Gäller Trafik och Resor

Vi har en överfull papperskorg i vårt område. När ska ni tömma den?

Centrala Uddevalla städas varje dag året runt. Papperskorgarna kontrolleras varje dag i samband med städningen och töms vid behov.

Övriga Uddevalla städas och papperskorgarna töms minst en gång per vecka året runt.

Gör gärna en felanmälan.