Gäller Trafik och Resor

Vilka tillstånd behöver jag för att gräva inom detaljplanelagt område?

Om du vill gräva/schakta eller borra på kommunens mark inom detaljplanelagt område ska du ansöka om grävtillstånd. Vid grävning på eller intill gata behöver du en godkänd trafikanordningsplan, TA-plan.

Du ska alltid göra ledningskollen innan du startar grävningsarbete. I förekommande fall behövs det även polistillstånd.

Läs mer på sidan Gräva, schakta och trafikanordningsplan.