Gäller Trafik och Resor

Behöver jag polistillstånd för att använda allmän plats?

Du behöver ansöka om polistillstånd enligt Ordningslagen. Kommunen fungerar som remissinstans och har vetorätt.

Läs mer på sidan Tillstånd och regler.