Gäller Trafik och Resor

Krävs det andra tillstånd för att bedriva verksamhet på allmän plats?

Det beror på vilken typ av verksamheten du bedriver. Tänk på att du behöver en godkänd trafikanordningsplan om din verksamhet kommer att beröra gång- eller biltrafik.

Du hittar mer information i vår checklista.