Gäller Trafik och Resor

Vad menas med allmän plats, allmän sammankomst och offentlig tillställning?

Allmän plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Allmän sammankomst och offentlig tillställning är olika slags aktiviteter som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde.

Läs mer på sidan Tillstånd och regler.