Gäller Trafik och Resor

Vilka lekplatser i kommunen har ni tänkt att rusta upp och vilka läggs ned?

Idag finns det 40 lekplatser runt om i kommunen. Enligt kommunens upprustningsplan antagen år 2016 ska vi ha 45 kommunala lekplatser år 2026. Syftet med våra lekplatser är att skapa spännande mötesplatser för aktivitet och lek med blandade åldrar och intressen. Vi satsar på kvalitet istället för kvantitet.

På sidan Lekplatser kan du läsa mer om vad planen är för just din lekplats.