Riktlinjer för lån av digital utrustning

 

Alla elever som går på Uddevalla gymnasieskola behöver godkänna skolans villkor/riktlinjer för användning av digital utrustning, lån av läromedel, elevskåp med mera.

  1. OBS! Läs riktlinjer för datorlån samt lån av skåp.
  2. a) Vårdnadshavare godkänner riktlinjer med BankID här
    b) Saknar du BankID. Skriv ut dokumentet med riktlinjerna ovan samt skriv under. Eleven behöver ta med sig det underskrivna dokumentet vid utlämningstillfället.
  3. Alla elever med giltig undertecknat dokument om kan låna en dator vid datorutlämningen.Förslag på sidor