Prövningar Uddevalla gymnasieskola

Prövning kan göras i kurser som anordnas vid Uddevalla Gymnasieskola.

Regler för prövning

Så länge som du är elev vid skolan får du pröva i kurs som du har F i eller saknar betyg i (Skolverkets bestämmelse). Du får även pröva i pågående eller kommande kurser som ingår i din studieplan. Den som inte är elev i gymnasieskolan kan pröva i alla kurser. Du kan högst pröva i två kurser under samma prövningsperiod. Som elev på Uddevalla gymnasieskola kan du pröva i kurser som du fått ett F eller ett S/- i utan kostnad. Du kan även prövas i en pågående kurs eller en kommande kurs på din studieplan, det vill säga en kurs där betyg ännu inte är satt. Om du inte är elev på Uddevalla gymnasieskola så tas en avgift ut om du fyllt 20 år. Avgiften på 500 kr per kurs faktureras och ska vara betald senast två veckor före första prövningstillfället.

Avgift

Om du är sjuk vid prövningstillfället kan du få 400 kr per kurs tillbaka vid uppvisande av intyg från läkare (kvitto gäller inte) som visar att du varit för sjuk för att kunna genomföra prövningen. Extern prövande betalar alltid 500 kr per kurs. Undantag: om du ej har fyllt 20 år vid anmälningstillfället och har fått F eller ett S/- i kurs som ska prövas.

Avgift

För prövande som inte har rätt till avgiftsfri prövning är avgiften 500 kronor.

Praktiskt

Många kurser har en teoretisk och en praktisk del. Den eventuella praktiska delen sker enligt anvisning som ges vid informationstillfället. Prövningen ligger utanför schemat.

Du ska vara beredd att redovisa kunskaper omfattande hela kursen. Du måste vara särskilt medveten om att du inte kan räkna med någon handledning i själva kursen och att det är en mycket begränsad tid du har på dig om du ska pröva i en kurs du inte har läst tidigare.

Anmälan och kallelse

Du anmäler dig via formuläret nedan. Strax efter att datum för prövningsanmälan stängt kommer du att kontaktas via e-post för vidare information och du kommer bli kallad till ett informationstillfälle på plats på Uddevalla gymnasieskola. Notera sista datum för anmälan, efter att datumet har passerats kan inga mer anmälningar göras inför aktuellt prövningstillfälle.

Anmälan för höstens prövningsperiod är öppen från 13 maj till 29 augusti.

Sista anmälningsdag för prövning är den 29 augusti klockan 23.59.
Anmälan till prövning HT2024
Jag är införstådd med förutsättningarna och anmäler mig till prövning samt godkänner att Uddevalla gymnasieskola hanterar mina personuppgifter i syfte att behandla anmälan. * (obligatorisk)
Jag är införstådd med förutsättningarna och anmäler mig till prövning samt godkänner att Uddevalla gymnasieskola hanterar mina personuppgifter i syfte att behandla anmälan.

Studerar du på Uddevalla gymnasieskola? * (obligatorisk)
Studerar du på Uddevalla gymnasieskola?


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter

(om du går eller gått på Uddevalla gymnasieskola)
Välj kurs * (obligatorisk)


Vilket betyg fick du i kursen? * (obligatorisk)


Förslag på sidor