Bokade lokaler - tillträde och larm

För att ha tillträde till en idrottshall, gymnastiksal eller lokal ska du ha bokat lokalen via bokningssystemet Rbok. För att komma in i lokalen när det är låst eller larmat behöver du ha hämtat en tagg hos kultur och fritidsförvaltningen. På denna sida finns information om hur du hanterar larmet och hur du går tillväga om du stöter på problem på kvällar och helger.

Hitta läsaren vid entrén när du kommer till lokalen

Knappsats
Symbol

Visa din tagg för läsaren. Det finns två typer av läsare. I den nyare modellen finns denna symbol i mitten av läsaren där du ska hålla upp taggen.

Notera färgen på läsarens lysdioder

Lysande symboler

När du visar taggen för läsaren visas en röd, grön eller gul symbol. Symbolerna kan skilja sig åt beroende på typ av läsare.

Inget ljus
- Taggen har inte registrerats ordentligt mot läsaren, försök igen.

Gul fyrkant med prickar
- Läsaren väntar på Pinkod.

Grön bock eller grön gubbe
- Passage tillåten.

Rött kryss och röd cirkel eller röd gubbe och röd fyrkant
- Larm aktiverat.

Rött kryss eller röd gubbe
- Passage inte tillåten.

Larma av lokalen

Om rött kryss och röd cirkel lyser när du visar taggen ska du larma av lokalen.

Tryck A– Visa tagg – tryck pinkod
Vänta upp till 45 sekunder tills lysdioden lyser grönt.
Har inte grön bock visat sig, håll upp din tagg igen.

Om du har glömt din pinkod
Om du inte har memorerat din pinkod finns den på din bokningsbekräftelse (se nedan).

Larma på lokalen

Tryck B – Visa tagg – tryck pinkod
– Vänta på att den gröna lysdioden börjar blinka. Lämna lokalen när förlarmssignal startar. Den pågår i 5 minuter, därefter är larmet aktivt.

Om larmet kopplas på när du är i lokalen

Om en förlarmsignal startar håller larmet på att kopplas på automatiskt. Då har du 5 minuter på dig att lämna lokalen. Du kan också koppla ifrån larmet via läsaren vid ytterdörren.

Om du inte har behörighet till lokalen

Om lysdioden på läsaren visar rött när du använder taggen behöver du kontrollera att du är i rätt tid och har behörighet till lokalen.

  • Har du bokat en tid har du behörighet till lokalen 30 minuter före bokad tid och 25 minuter efter bokad tid.
  • Har du inte bokat en tid har du inte behörighet till lokalen.

Kontrollera din bokningsbekräftelse

På bokningsbekräftelsen kontrollerar du att:

  • du har bokat rätt datum och tid,
  • numret på taggen i bokningsbekräftelsen stämmer med numret som står på taggen du använder för inträde (numret börjar med S och MFD),
  • du använder rätt pinkod,
  • bokningen är gjord senast 15.30 samma dag.

Hur du bokar lokal samt villkor för bokning på sidan Boka lokal – hur går de till?

Om du inte har tillgång till din bokningsbekräftelse

Bokningsbekräftelsen har skickats via till föreningen, den som har bokat lokalen och eventuell kontaktperson som har angetts vid bokningen.

Du hittar även bokningen och bokningsbekräftelsen i bokningssystemet Rbok. För att logga in i Rbok behöver du ha blivit tilldelad inloggningsuppgifter av den som är ansvarig användare i din förening.

För att se din bokningsbekräftelse, välj:

Gå till funktionen Bokningar, markera din bokning och välj bokningsbekräftelse. Du kan välja att skicka bokningsbekräftelsen till din eller någon annans mejl eller att visa bekräftelse.

Om du har låst dig ute eller stöter på problem

När Agnebergshallen eller Rimnershallen har öppet kan personalen där hjälpa dig med enklare ärenden och problem.

Ring 0522-69 81 70 eller 0522-69 81 85

Om din tagg inte fungerar

Eventuella problem med tagg ska rapporteras till fritidsavdelningen
Skicka ett mejl till fritidsavdelningen@uddevalla.se och ange:

  • typ av fel
  • taggnummer
  • lokal
  • datum och tid

Förslag på sidor