Hallar och idrottsanläggningar

Rimnershallen

Uddevalla kommun har sedan regeringens besked om restriktioner den 18 december hållit stängt i våra inomhusanläggningar.

En ny pandemilag trädde ikraft 10 januari, men fortfarande gäller regeringens rekommendation från den 18 december att kommuner och regioner håller stängd sådan verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig.

Från 1 juni 2021 gäller följande

  • Kommunen välkomnar samtliga åldrar i föreningsdrivna aktiviteter.
  • Vi öppnar inte våra kommunala anläggningar för allmänheten.
  • Utövande lag och domare medges boka omklädningsrum, gärna fler för att kunna hålla avstånd.
  • Genomgångar innan match uppmanas genomföras utomhus.

Vi har löpande dialoger och är lyhörda för förslag på anpassningar men vi vill också trycka på att:

Ansvarig förening tar sitt ansvar att aktivt följa bestämmelser och rekommendationer i löpande verksamhet och arrangemang.

Vi tar vårt ansvar i att skapa förutsättningar för ovanstående. Ett gott stöd för tolkning och analys delges i nedanstående länk – mest fokus på fotboll, men generellt riktigt bra!

(96) Information om publikbegränsningarna inför 1 juni. - YouTube

/ Kultur och fritidsförvaltningen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00