Hallar och idrottsanläggningar

Rimnershallen

Uddevalla kommun har sedan regeringens besked om restriktioner den 18 december hållit stängt i våra inomhusanläggningar.

En ny pandemilag trädde ikraft 10 januari, men fortfarande gäller regeringens rekommendation från den 18 december att kommuner och regioner håller stängd sådan verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig.

Denna rekommendation gäller fram till och med den 24 januari och ändras inte genom att pandemilagen trädde ikraft.

Vi håller alla tummar vi kan för att de åtgärder som nu görs runt om i regionen och i landet kommer att minska smittspridningen av covid-19 så att vi inom en snart framtid och på rekommendation av regeringen och folkhälsomyndigheten åter kan öppna anläggningarna i en begränsad omfattning.

Läs mer på

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se)

Riksidrottsförbundet (rf.se)

/ Kultur och fritidsförvaltningen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00