Föreningar, föreningsliv

Föreningslivet i Uddevalla kommun är en viktig del av samhället. I föreningslivet finns möjligheter att delta i idrott, kultur, friluftsliv, politik, umgänge, språk och mycket annat.

Under ett dygn deltar sig cirka 1000 barn och ungdomar i olika föreningsaktiviteter i kommunen, denna aktivitet har ett stort värde för kommunen – ambitionen är att ännu fler ska hitta till föreningars aktiviteter och på så sätt bli en del i den gemenskap som föreningslivet erbjuder!

Här finns bland annat information om vilka bidrag som finns att söka, hur du startar en förening och driver en förening samt en hel del annat som kan vara till hjälp i föreningsarbetet.

I Föreningsregistret finns kontaktuppgifter till föreningar i Uddevalla och förhoppningsvis kan du hitta en förening med aktiviteter för just dig.

Som förening kan du justera föreningens kontaktuppgifter via Interbook.

Inom Kultur och fritid är det avdelningen Fritid och unga som arbetar med dessa frågor. Har du och din förening frågor kring stöd och bidrag är det till oss du ska vända dig. 

Föreningslivet har en viktig roll

Detta året har vi levt och verkat i andra tider, då en pandemi som heter CV19 drabbat oss alla på ett eller annat sätt.

Ni i föreningslivet har på kort tid fått ställa om era verksamheter för att kunna erbjuda oss Uddevallabor en meningsfull fritid, utan er ideella insatser hade det varit oerhört tufft att ta oss igenom denna pandemi.

Ni är guld värda och vi i från kultur och fritidsnämnden vill tacka er alla, håll i och fortsätt följa restriktionerna tills pandemin är över, ni behövs.

Liksom hjärtat är det fria föreningslivet den pumpande kraft som får oss människor att växa och ta oss igenom tuffa tider.

Tack!

Vi önskar er en god jul och gott nytt år.

Annelie Högberg
Ordförande kultur och fritidsnämnden i Uddevalla kommun

Uddevalla Gymnastik och Parkour har uppvisning

Uddevalla Gymnastik och Parkour har uppvisning

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen,

Fritidsavdelningen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00