Föreningar, föreningsliv

Föreningslivet i Uddevalla kommun är en viktig del av samhället. I föreningslivet finns möjligheter att delta i idrott, kultur, friluftsliv, politik, umgänge, språk och mycket annat.

Under ett dygn deltar sig cirka 1000 barn och ungdomar i olika föreningsaktiviteter i kommunen, denna aktivitet har ett stort värde för kommunen – ambitionen är att ännu fler ska hitta till föreningars aktiviteter och på så sätt bli en del i den gemenskap som föreningslivet erbjuder!

Här finns bland annat information om vilka bidrag som finns att söka, hur du startar en förening och driver en förening samt en hel del annat som kan vara till hjälp i föreningsarbetet.

I Föreningsregistret finns kontaktuppgifter till föreningar i Uddevalla och förhoppningsvis kan du hitta en förening med aktiviteter för just dig.

Som förening kan du justera föreningens kontaktuppgifter via Rbok.

 

Uddevalla Gymnastik och Parkour har uppvisning

Uddevalla Gymnastik och Parkour har uppvisning

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen

fritidsavdelningen@uddevalla.se

Förslag på sidor