Snö och halka - lättläst

När det är snö och halka
plogar och sandar kommunen
gångvägar, cykelvägar, och gator.

Vi börjar alltid med huvudgator till
industrier, skolor och sjukhus, gator
där kommunens bussar kör
samt gång- och cykelvägar mot centrum.

Så tar vi bort snön

Plogningen är uppdelad i "Norrlandsplogning
och "strängplogning". Det gäller gator
med gångbanor (trottoarer).
På gator utan trottoar plogas snön
åt sidorna så långt det går.

Där vi har "Norrlandsplogning"
lägger vi upp snö på gångbanan.

För gator där det är strängplogning
kan vi skotta upp snön i en snösträng,
då finns det plats att gå på ändå.

I Ljungskile tillämpas enbart strängplogning.

Fastighetsägaren har ansvar

Vi vill att det ska bli små vallar av snö,
inte stora, vid infarter. Alla fastighetsägare
måste skotta och sanda trottoaren
längs med sin fastighet. Om det inte finns gångbana
ska det skottas och sandas 1 meter utanför fastigheten.

Om vi lägger plogvallen på en trottoar så behöver
fastighetsägaren inte skotta där. Det är inte tillåtet
att köra snö från fastigheter och från infarter
ut i körbanan. Lägg snön på din tomt i stället.

Du som fastighetsägare
kan gratis hämta sand

Sand kan hämtas från grushög vid Skeppsviken,
ovanför minigolfbanan, eller korsningen
Hovhultsvägen-Kabelvägen. I Ljungskile vid
parkeringsplats, korsningen Arendalsvägen-Pilvägen.
Ta med egen hink eller annat kärl för påfyllning.
Sand får inte hämtas med släpkärra eller i stora mängder.

Förslag på sidor