Snö och halka - lättläst

När det är snö och halka
plogar och sandar kommunen
gångvägar, cykelvägar, och gator.

Vi börjar alltid med huvudgator till
industrier, skolor och sjukhus, gator
där kommunens bussar kör
samt gång- och cykelvägar mot centrum.

Fastighetsägaren har ansvar

Vi vill att det ska bli små vallar av snö,
inte stora, vid infarter.
Alla fastighetsägare måste skotta och sanda
trottoaren längs med sin fastighet.
Om det inte finns gångbana ska det skottas och sandas
1 meter utanför fastigheten.

Det är inte tillåtet att köra snö från fastigheter
och från infarter ut i körbanan.
Lägg snön på din tomt i stället.

Du som fastighetsägare
kan gratis hämta sand

Sand kan hämtas från grushög vid Skeppsviken,
eller korsningen Hovhultsvägen-Kabelvägen. 
I Ljungskile vid parkeringen på Hålabergsvägen 3.

Ta med egen hink eller annat kärl för påfyllning.
Sand får inte hämtas med släpkärra eller i stora mängder.

Förslag på sidor