Emaus lantgård

Trälada som är byggd i tegel och röd träfasad.

Emaus naturreservat och lantgård är ett omtyckt utflyktsmål för familjer och grupper. Lantgården är en besöksgård där du möter djur och fritidspedagoger och fritidsledare.

Njut av att vara utomhus

Området bjuder in till promenader, lek och picknick. Runt lantgården leder en rullstols- och barnvagnsvänlig stig med tipspromenad. Det finns en lekplats och olika uteleksaker att låna som kubb, luffarschack, tramptraktorer och käpphästar.

Du har också möjlighet att grilla på anvisade platser och hittar mer information om vad som gäller på sidan Inför ditt besök. Om du är nyfiken på naturreservatet och dess historia finns mer information på sidan Emaus naturreservat

Eftersom lantgården inte använder hagen ovanför backen till djur i dagsläget, så kan den användas av allmänheten som övrig mark i naturreservatet.

Våra aktiviteter

Emaus lantgård har öppen fritidsverksamhet med djur- och naturaktiviteter för barn och medföljande vuxna.

Vi har ponnyridning och du kan bli hästskötare. Du hittar mer information på sidan Aktiviteter på Emaus.

Djuren kan alltid ses ute i sina hagar på dagarna. Uteleksaker och lekmaterial är tillgängliga varje dag. Naturen är öppen dygnet runt. Men eftersom vår verksamhet är utomhus så påverkas den av väder och vind. Den påverkas också av barns och djurs vilja, infall och dagsform.

Aktiviteter kan därför ställas in och förändras.

Ta gärna kontakt med oss för möjliggörande vid funktionsvariation.

Öppettider

Besöksgården är öppen varje dag, året om klockan 8.30-16.30.

På gång

Nu startar om- och tillbyggnationer på gården. Byggtrafik och byggnadsarbete kommer att påverka aktiviteter. Prenumerera på sidan för uppdateringar!

Covid-19

I nutid påverkas verksamheten av Covid-19-pandemin. Då föreslår vi särskilt aktiviteter som du gör utomhus, i egen grupp, som exempelvis tips- och informationspromenad.

Inför ditt besök

För att ditt besök ska bli så bra som möjligt behöver du känna till gårdens ordningsregler. Vi har också särskilda bestämmelser i samband med Covid-19 pandemin som du måste ta del av. Vi ber dig vänligt men bestämt att inte mata djuren eftersom de kan bli sjuka av fel sorts mat, även gräs. Du hittar mer information på sidan Inför ditt besök. 

Så utvecklar vi Emaus lantgård

Medborgardialog höst 2020 - vår 2021

Det finns ett stort intresse och engagemang kring utvecklingen av Emaus lantgård. För att få veta mer om vilka tankar du som besökare har, anordnades en medborgardialog hösten 2020. Du hittar mer information om medborgardialogen och den fortsatta utvecklingen i nyheten Första analysen från medborgardialogen samt bland Frågor och svar om Emaus.

Djurskyddsarbete

Vi fortsätter vårt arbete för djurvälfärd. Vi jobbar tillsammans med Jordbruksverkets distriktsveterinär och med hovslagare. Vi bemöter våra djur genom frivillig hantering och positiv förstärkning.

Såväl kvartalstillsyn från Jordbruksverkets distriktsveterinärer och meddelande från Länsstyrelsen med anledning av en anonym anmälan bekräftar att vår djurhållning är god och utan brister.

Vi uppmuntrar verkligen att anmäla oro för att djur far illa, hos oss och på andra ställen.

Vardagsdialog

Emaus lantgård använder en modell för vardaglig och kontinuerlig brukardialog/brukarutvärdering i våra aktiviteter med frågeställningar som bygger på MUCF:s rapport Ung idag. Resultat ingår i delårs- och årsrapportering.

Friluftsplan

Uddevalla kommun tar just nu fram en kommunal friluftsplan under namnet "Hållbart friluftsliv". Emaus lantgård samarbetar med kommunens friluftslivsutvecklare t ex genom information om allemansrätt såsom tips- och informationspromenader samt utvecklande av aktiviteter för en rolig och öppen skog - som Skogsbad och Skogsdetektiv.

"Med omsorg för framtiden förvaltar och utvecklar vi tillsammans ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag!"

Läs mer här, om friluftsplanen.

En arbetsplats från många

Emaus lantgård är en arbetsplats för många. Var och en arbetar efter sina förutsättningar och uppdrag. Några har anställning och andra arbetstränar eller praktiserar t ex. Vår verksamhet växer fram allt efter den förmåga och utveckling som finns hos djur och människor.

Uppdragshistorik och statistik

Man kan se på och mäta verksamhet på olika sätt. Om vi ser till Emaus lantgårds kommunala uppdrag över tid, så ser vi att det har varit föränderligt. I dagsläget är Emaus lantgårds prioriterade målgrupp 0-18 år medan 2011 års verksamhetsplan beskrev Emaus lantgårds verksamhet som en av få inom förvaltningen, som har barn under 10 år som målgrupp. I verksamhetsplanerna 2012-2014 konstateras mest att Emaus lantgård finns. Men i 2015 års verksamhetsplan beskrivs Emaus lantgård som en av flera fritidsgårdar. 2016 förklaras att Emaus lantgård ska erbjuda alternativ med ”låga trösklar” till engagemang för fler grupper i samhället. 2017 beskrivs huvudfokus för verksamheten vara totalupplevelsen med omgivningen, närheten till djuren och utevistelsen - för alla åldrar.

Sedan 2018 är Emaus lantgårds mål att skapa förutsättningar för människor (med fokus på barn) att möta djur och natur och lära sig mer om detta, samt att stimulera barn till utomhuslek och aktiviteter i samspel med djuren och naturen. Men lantgården förklaras också kunna möta samhällets utmaningar kring hälsa, med nya arbetssätt och samarbeten (detta specificeras 2019 som att utveckla djur- och naturlärmiljöer för fritid, utbildning, sysselsättning och habilitering/rehabilitering). 2021 görs tillägg om att Emaus lantgård erbjuder en anläggning. Men uppdraget har annars sett mycket likartat ut sedan 2018.

Sedan 2018 säger också verksamhetsplanen att kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta aktivt med att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i alla verksamheter. Det handlar om öppettider, funktionsvariation, ekonomi, etnicitet, kön, sexuell läggning, religion och socialt kapital. Det handlar också om den fysiska miljön, delaktighet, bemötande och matchning mellan invånarnas behov av och önskemål om kommunal verksamhet.

Under 2020 och 2021 har verksamheten fått olika uppdrag om aktiviteter.

Statistik är ett annat sätt att se på och mäta verksamhet. Här presenterar vi statistik för verksamheten i samband med tertial - och årsredovisning.

Jämförelse mellan perioder med olika aktivitetsupplägg gällande antal deltagare i olika möten mellan barn och djur som leds av fritidspedagog-/ledare.

Vår 2018 var det totalt 305 deltagare i den enda aktiviteter Hästskötarverksamhet- ej unika.

Vår 2019 var det totalt 445 deltagare i den enda aktiviteter Hästskötarverksamhet- ej unika.

Vår 2020 var det totalt 496 deltagare i den enda aktiviteter Hästskötarverksamhet- ej unika.

Sommar 2020 var det 1660 deltagare fördelat på aktiviteterna Häst- och vagn, Gottegris och Kaninkurragömma- huvudsakligen unika.

Sommar 2021 var det 1969 deltagare fördelat på aktiviteterna Häst- och vagn, Gottegris, Get- och hönsmöte, Hästhäng, Hästagility, Pop-up-klappning,,Pop-up-häst-och-vagn och Ponnyridning,- huudsakligen unika.

Prenumerera på information och få mejl när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Naturlekplats med träd och lekredskap i träd samt traktor.

Kontakt

Charlotte Gerd, +46 522‑69 81 74

Enhetschef

charlotte.gerd@uddevalla.se

Kapellevägen 67

0522-69 64 39 

Telefontid 9.30-10.00

Mer information

Särskild handikapparkering saknas. Kontakta personalen.

Kopplad hund får medföras.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00