Emaus lantgård

Ponnyridning på Emaus med ledare

Med anledning av många frågor som inkommer till Kultur och fritid, via telefon, mail och sociala medier, följer här information om Emaus verksamhet.

Emaus lantgård är öppet
Emaus är öppet och verksamheter pågår för fullt på lantgården. Den är som vanligt mycket välbesökt både av Uddevallabor och turister.

Emaus lantgård är en besöksgård, en fritidsgård med levande djur. Det är också en fritidsverksamhet för barn och unga. Lantgården är en resurs för djur- och naturassisterade insatser i andra kommunala verksamheter, såsom skola, arbetsmarknad och socialtjänst.

Det är ett omtyckt utflyktsmål för familj och grupper. På Emaus träffar du 
fritidspedagog/ledare och djur: hästar, getter, katter, kaniner, grisar och hönor. Det finns också en lekplats. Området, som är ett naturreservat, bjuder in till promenader, lek och picknick. Runt lantgården leder en rullstols- och barnvagnsvänlig stig.

Eftersom vår verksamhet är utomhus så påverkas den av väder och vind. Barnens och djurens dagsform och infall kan också påverka verksamheten tidsmässigt.

Vänligen mata inte djuren, de kan bli sjuka av fel mat eller för mycket mat. Det gäller även gräs! Öppna inte och gå inte in i hagarna till djuren utan medföljande personal, för allas säkerhet; människor och djur. Tack!

Öppet alla dagar 8.00-16.00

Ponnyridning för tillfället inställd

Ponnyridningen är, i likhet med andra kommuners och organisationers ponnyridning, för tillfället stängd på grund av covid -19. Beslutet är taget i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner kring att begränsa smittspridningen. Eftersom Emaus är så välbesökt är det vanligt att det bildas en folksamling på över 50 personer vid ponnyridningen. Det är inte tillåtet. Dessutom innebär ponnyridningen närkontakt med och mellan väldigt många barn från olika delar av landet och världen då det kommer många turister. Det ska också undvikas.

Kultur och fritid har ambitionen att öppna ponnyridning igen när restriktionerna upphävs. Dock kommer den inte att öppna under sommarmånaderna på grund av covid-19 samt på grund av att Bohuslän och Uddevalla är utpekade som extra utsatta för smittspridning under semesterperioden. Ambitionen är att kunna öppna någon form av ponnyridning, med nya lösningar, efter sommaren. Öppning sker i så fall under en prövotid. Om restriktionerna gällande högst 50 personer inte respekteras, stänger ponnyridningen igen.

Det är beslutat att barn inte kommer att leda andra barn i ridning framöver, då det är förknippat med för hög skaderisk.

Djurskötarkurser startar efter sommaren

Den hästskötarverksamhet som tidigare bedrivits på Emaus kommer ersättas av djurskötarverksamhet i annan form. Det beror på att verksamheten, som är skattefinansierad, måste vara öppen för så många barn och unga som möjligt. Samt att de barn och unga som är intresserade av andra djur än hästar också ska få möjlighet att möta dessa. Mer detaljerad information kommer efter sommaren, så håll utkik på denna sida!

Djuraktiviteter

Gottegris

En matningslek, klockan 12.00 varje dag

Kaninkurragömma

En matningslek, klockan 15.00 varje dag

Häst och kärra

Tisdag och torsdag klockan 10-10.30 samt 14-14.30
Lördag klockan 10-10.30, Söndag klockan 14-14.30

Vi rengör material efter varje aktivitetstillfälle samt uppmanar besökare att tvätta händerna före och efter aktivitet.

Grön egenvård

Vi arbetar med att utveckla grön rehab. Ur det arbetet har också idéer om grön egenvård vuxit fram. Prova gärna vår medveten-närvaro-promenad på gården eller se information om grön egenvård.

Naturreservat

Emaus är ett av Uddevallas mest besökta naturreservat. I reservatet gäller särskilda regler då där finns sällsynta växter. Läs mer om naturreservatet och på Länsstyrelsen hemsida

Grupper

Vi är tacksamma om grupper meddelar oss att de ska besöka Emaus lantgård. Då har vi bättre förutsättningar att möta era önskemål.

Grillning

Möjlighet finns att grilla på anvisade platser. Ta med eget grillmaterial och tänk på att inte lämna grillen obevakad. Du har också ansvar för att glöden släcks. Läs mer om att elda utomhus och om eventuella eldningsförbud på Räddningstjänsten Mittbohuslan.se

Getter som går i hagen på Emaus
Häst på Emaus

Så här utvecklar vi verksamheten

  • förlängda öppettider från och med augusti för ökad tillgänglighet
  • många olika djur- och naturaktiviteter för en bred fritidsverksamhet
  • fördjupade samarbeten med t ex skola och omsorg för att göra djur och natur till en del av dessa verksamheter
  • ständiga förbättringar inom djurvälfärd genom investeringar i nya hagar för vila, foderanpassning och naturligt beteende samt utbildning i djurträning med positiv förstärkning och frivillig hantering

Kontakt

Katarina Hansson, +46 522‑69 64 28

Förvaltningschef

katarina.g.hansson@uddevalla.se

Kapellevägen 67

0522-69 64 39 

Telefontid 9.30-10.00

Mer information

Särskild handikapparkering saknas. Kontakta personalen.

Kopplad hund får medföras.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00