Välkommen till trygghetsprat

Känner du dig otrygg? Nu fortsätter vi vårt arbete med fler trygga vuxna! På torsdag den 21 mars är du varmt välkommen till Kampenhof för att prata trygghet.

Personer framför en glasbur

Välkommen att prata trygghet med oss! På bilden syns Åsa Strömberg, Unni Noren, Mirza Palislamovic, Miranda Gjelseth, Viggo Von Arbin, Robert Hansson, Tony Bengtsson och Ulrika Engelbrektsson.

Uddevalla kommun och polisen har ett pågående samverkansarbete utifrån metoden Drogfria platser. Vi har tillsammans med andra aktörer som till exempel Västtrafik, Q Security och Brottsofferjouren Fyrbodal jobbat aktivt med att möta kommuninvånare på Kampenhof.

Syftet med trygghetspraten är att lyssna på våra kommuninvånares upplevelser av tryggheten i Uddevalla och vilka behov av insatser som finns.

Är du trygg?

Är du trygg i Uddevalla? Gäller det alla tider på dygnet? Finns det några platser eller områden där du känner dig otrygg?

Välkommen till Kampenhof för att ge oss din bild av tryggheten i Uddevalla!

Tid och plats: Trygghetsprat 21 mars klockan 14-16.30, vid ”glasburen” som ligger intill Västerlånggatan.