Kommunens organisation

Uddevalla kommun styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Organisationsskiss

Organisationsskiss som bild - Länk till textversion finns längre ner på sidan

Klicka för att öppna organisationsskiss som PDF

Förslag på sidor