Frågor och svar Kommun och politik

 • Finns det olika lagar och regler som styr kommunen?

  Ja, kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar och regler. Kommunen utformar även egna styrdokument som är samlat i författningssamlingen.
  Se de styrande dokumenten »

 • Hur får jag kontakt med en politiker?

  Du kan söka i vårt register över politiker. Du kan välja att söka på nämnder, namn eller parti.

  Sök politiker »

  Du når våra politiker via e-post med förnamn.efternamn@uddevalla.se

 • Hur många invånare finns det i Uddevalla?

  Den 31 december 2022 var vi 57 282 i Uddevalla. Mer statistik »

 • Jag söker en handling som har inkommit eller upprättats inom kommunen eller från någon nämnd

  I vårt diarium kan du söka efter allmänna handlingar från 2007. Sök i diariet.

 • Jag vill läsa kallelse och protokoll från nämnderna

  Nämnderna sammanträder i regel nästan varje månad. Inför mötet går det ut en kallelse och någon vecka efteråt finns det ett protokoll från mötet. Se kallelse och protokoll.

 • Jag vill överklaga ett beslut som kommunen har gjort, hur gör jag?

  Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Endast den person som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som fattas med laglighetsprövning. Mer information »

 • När sammanträder kommunfullmäktige och var hålls mötet?

  Kommunfullmäktige sammanträder tio gånger per år, på Bohusläns museum. Uppehåll i juli och augusti. Välkomna att lyssna på mötet.
  Se sammanträdeskalendern »

 • Vad betalar jag i kommunalskatt?

  Det varierar beroende på vilken församling du tillhör.

  Läs mer på sidan om skattesats

 • Vad gör en kommun?

  Kommunen leds av folkvalda politiker som även kallas förtroendevalda. De väljs i allmänna val vart fjärde år. Bland de viktigaste uppgifterna en kommun har är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen.

 • Vad är Uddevalla kommuns vision?

  Kommunens vision är Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet. Hela visionen.

 • Vart tar våra skattepengar vägen?

  Varje år gör Uddevalla kommun en årsredovisning som redovisar det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet.

  Läs mer på sidan om årsredovisning »