Politik och demokrati

Var med och påverka

Kommunens politiker fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur ditt bostadsområde ska utvecklas, om förskolor och skolor som ditt barn ska gå i, om gator, parker, investeringar, med mera. I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare.

Påverka

Du kan påverka den kommunala verksamheten genom att välja politiker som ska styra kommunen. Även mellan valen kan du påverka. Du som bor i Uddevalla kan på många olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter och förslag.

Du kan se nämndernas sammanträdestider och läsa vilka beslut politikerna har fattat samt kommunens visioner och framtidsidéer.

Förslag på sidor