Trygghet och samhällsskydd

Uddevalla kommun arbetar aktivt och systematiskt för att kommunen ska vara en trygg plats leva och bo, arbeta och befinna sig i. Oavsett om arbetet avser brottsförebyggande insatser, krisberedskapsinitiativ, dataskydds och informationssäkerhetsfrågor eller frågor som rör tryggheten i det offentliga rummet verkar Uddevalla kommun för att förebygga och ha förmågan att motstå en påfrestande situation, oavsett omfattning. Kommunen samverkar löpande med andra samhällsaktörer, såsom andra kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland samt polisen.

Det samordnade arbetet av kommunens kris-, säkerhets- och trygghetsarbete leds av Enheten för trygghet och samhällsskydd som är placerade under Kommunledningskontoret.

Kontakt

Björn Segelod, enhetschef

+46 522‑69 65 65

bjorn.segelod@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor