Överklaga beslut, rättsäkerhet

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att myndigheternas verksamhet ska vara öppen för insyn i så stor utsträckning som det är möjligt. Det betyder också att du som medborgare har rätt att ta del av de beslut som fattas i kommunen och att ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga handlingar, utan att förklara varför.

Om du inte är nöjd med ett beslut som tagits av kommunen kan du överklaga det.

Kontakt

Helena Lennernäs, avdelningschef

+46 522‑69 60 42

helena.lennernas@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor