Esport

E-sportshallen

Esporthallens verksamhet i Uddevalla är den första av sitt slag i Sverige och är med i utvecklingen av esport i landet och i hur detta kan vara ett verktyg i våra verksamheter.

I våra lokaler pågår verksamhet både under dagtid och kvällstid, i ett samarbete mellan kultur och fritid och socialtjänsten.

Dagligverksamhet DVE-sport

Daglig verksamhet är en verksamhet som kan erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar som är i yrkesverksam ålder och inte har arbete eller går i skola.

Det är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).För att delta så behöver man ett beslut om dagligverksamhet beviljat utav en biståndshandläggare.

DVE-sport är en dagligverksamhet med E-sport som inriktning med syftet att bryta isolering i hemmet. Lokalerna är handikappanpassade och man kan sitta antingen för sig själv eller i grupp och man kan ta med egen personal vid behov. Det finnes 20 datorplatser och 5 konsolplatser

DVE-sport öppetider:

Måndag 08.00-16.00

Tisdag 08.00-16.00

Onsadg 08.00-16.00

Torsdag 08.00-16.00

Fredag 08.00-16.00 (Fredagar är bokningsdag för övriga dagligaverksamheter).

 

Esport - Ungdomsverksamhet

I ungdomsverksamheten arbetar fritidsledare från Uddevalla Kommun med aktiviteter för unga i åldrarna 13-18år för att skapa en meningsfull och aktiv fritid. Vårt centrala läge i Uddevalla gör att vi kan locka besökare från många olika håll i staden, vi vill vara en självklar samlingspunkt för våra besökare och kunna erbjuda något för alla.

Intresset för Esport hos unga är stort och blir bara större och större. Vi erbjuder möjligheten till Esport, tillsammans.

I våra lokaler har vi även tillgång till en idrottshall där vi uppmuntrar och erbjuder våra besökare möjligheter till fysisk aktivitet i olika former, basket, pingis, futsal, innebandy, badminton eller något annat kul som besökarna vill hitta på!

Esporthallen samlar olika verksamheter under samma tak och skall vara en plats för gemenskap, både online och fysiskt.

Öppetider:

Måndag: 16.00-21.00

Tisdag: 16.00-21.00

Onsdag: 16.30-21.00

Torsdag: 16.00-21.00

Följ oss på instagram: Esportshall

 

Kontakt:

E-sporthallens telefon: 072-212 54 52

Johannes Andersson, Handläggare

Johannes.andersson@uddevalla.se

Telefon: 072-207 74 46

Förslag på sidor