Strandpromenaden

Strandpromenaden är en helt bilfri gång & cykelväg som sträcker sig från Skalbankarna i östra Uddevalla genom centrum och vidare längs kusten till Lindesnäs. Strandpromenaden en prisbelönt gång och cykelväg, med bryggor som smyger sig smidigt runt de branta Hästepallarna. Strandpromenaden invigdes i augusti 2006 och den 27 augusti 2016 firades att Strandpromenaden fyllde 10 år.

Från skalbankarna till Lindesnäs

Strandpromenaden är totalt 9,3 km lång och kan delas in i tre delar: skogsdelen, stadsdelen och stranddelen. Den börjar vid de mer än 10.000 år gamla snäckskalsbankarna i Kuröd och sträcker sig sedan via centrala Uddevalla ända ut till badplatsen vid Lindesnäs. Längs vägen finns många intressanta platser och vackra vyer att beskåda.

En promenad med historia

Strandpromenaden är tydligt markerad med skyltar som bland annat visar vilken del av promenaden man är på och om det finns alternativa vägar att välja. Med jämna mellanrum dyker även informationsskyltar upp som berättar intressanta fakta om den plats man befinner sig på. Det kan till exempel vara historiska händelser eller en beskrivning av djur- och växtlivet på den aktuella platsen.

Ett resultat av samverkan

Strandpromenaden är ett synligt bevis på att samverkan ger resultat. 2,2 miljoner kronor samlades in av näringslivet och kommuninvånarna. Det blev startskottet för bygget av Strandpromenaden. Uddevalla kommun har bidragit med resterande pengar. Bygget påbörjades i januari 2005 och den 26 augusti 2006 invigdes Strandpromenaden. Arkitekt: Hans Johansson, Uddevalla kommun.

Vackra vägars pris 2009

Vägverket tilldelade Uddevalla kommun priset den 4 november 2009 för Strandpromenaden med motiveringen:
Uddevalla kommun och dess projektledare har skapat en länge saknad förbindelse mellan staden och dess fritidsområden och oväntat kommit på att göra det längs stadens otillgängliga bergssidor. Det till synes omöjliga har man gjort möjligt genom gångförbindelsen i form av en träbro som organiskt följer bergets form och länkar samman staden med attraktiva badplatser och kusten i söder.

Konstruktionen, ett samspel mellan trä och stål, ger med sin spektakulära upphängning en dramatik, som uppskattas av Uddevallaborna. De kan nu tryggt och utan strapatser njuta av ett mycket frekventerat promenadstråk med sköna vyer mot Byfjorden och med Uddevallabron i horisonten. Genom denna gånglänk minskar behovet att använda bil för att ta sig från staden till fritidsområdena. Strandpromenaden är ett sådant projekt, som när det är genomfört framstår som självklart, men som krävt ett kreativt tänkande för att aktualiseras.

Fakta
Invigd: 2016-08-26
Sträcka: ~9,3 km (Skalbankarna - Lindesnäs)
Bryggdel: 600 m
Bredd: 3 m
Elljus: Skeppsviken - Lindesnäs

Förslag på sidor