Det här gäller om du vill elda torrt trädgårdsavfall

Nu har samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun beslutat att man får elda torrt trädgårdsavfall i sin egen trädgård i en omfattning som inte stör andra. Beslutet togs igår torsdag 18 april och gäller omedelbart.

en eld med ris

Eldning av torrt trädgårdsavfall får ske i din egen trädgård om du inte stör andra.

Bakgrunden är en ny EU-regel om trädgårdsavfall, som kom i januari 2024. Enligt Naturvårdsverkets tolkning av denna regel så ska trädgårdsavfallet antingen lämnas till återvinningscentral, samlas in av kommunen eller komposteras på tomten. Uddevalla kommun har nu tagit ett lokalt beslut om undantag som gäller eldning av torrt trädgårdsavfall.

- Jag är glad att en enig nämnd kunde ta detta beslut för att underlätta för våra kommuninvånare att hantera sitt trädgårdsavfall. Jag vill även lyfta fram samhällsbyggnadsförvaltningens snabba hantering för att lösa situationen, bra jobbat, säger Mattias Forseng, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Vad innebär det nya beslutet?

Samhällsbyggnadsnämndens beslut innebär att du får elda torrt trädgårdsavfall i din egen trädgård i en omfattning som inte stör andra. Det går bra att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar.

Uddevalla kommun gör också tolkningen att påsk- och valborgseldar är fortsatt tillåtna.

Vad säger Uddevalla kommuns renhållningsordning?

Det finns sedan tidigare en renhållningsordning för Uddevalla kommun, och den kommer fortsatt att gälla. Den säger bland annat att:

  • Trädgårdsavfall får tas omhand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljö.
  • Trädgårdsavfall från fastigheten i första hand bör komposteras på fastigheten.
  • Torrt trädgårdsavfall får eldas om det sker i enlighet med lokala hälsoskyddsföreskrifter. Du måste dock ta hänsyn till om det råder förbud mot eldning och brandriskvarning.