Uddevalla växer, byggprojekt

Uddevalla är en stad på frammarsch. Här finns stora tillväxtmöjligheter och ambitiösa framtidsplaner. Det planeras för nya skolor, flytt av hamnverksamhet, nytt industriområde och ett attraktivare centrum utan översvämningar. Läs om Uddevallas stadsutveckling

Pågående byggprojekt

Stadsutveckling och framtidsplaner

Nyheter Uddevalla växer

  • Slutetappen innan Ångbåtskajen öppnar

    Skredsäkringsarbetet vid Ångbåtskajen, på Bäveåns norra sida, är lite försenat på grund av att området behöver kompletteras med en mindre tryckbank närmast Västerbron. Målet är att öppna Museiparken och den nya träpromenaden längs vattnet i juni.
  • Om- och nybyggnation av förskolor och skolor

    Uddevalla kommun startar just nu upp flera projekt för att bygga nya förskolor och skolor i södra Uddevalla. Skolprojekten i Ljungskile, Råssbyn och Skäret sker i samverkan med Hemsö som arbetar med samhällsfastigheter.
  • 13 maj öppnar Lagerbergsgatan för trafik

    Eftermiddagen 13 maj öppnar både Lagerbergsgatan och korsningen vid Norra Drottninggatan upp för trafik igen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00