Uddevalla växer, byggprojekt

Uddevalla är en stad på frammarsch. Här finns stora tillväxtmöjligheter och ambitiösa framtidsplaner. Det planeras för nya skolor, flytt av hamnverksamhet, nytt industriområde och ett attraktivare centrum utan översvämningar. Läs om Uddevallas stadsutveckling och Visionen för stadsutveckling kring Bäveån.

Stadsutveckling och framtidsplaner

Nyheter Uddevalla växer

 • Renoveringsarbetet på Rimnersvallen

  Rivnings- och stabiliseringsarbetet pågår för fullt på Rimnersvallen som ska byggas om och tillgänglighetsanpassas för både besökare och publik.
 • Projektering startar för Skärets skola

  Det planeras för en grundskola på Skäret i Uddevalla som beräknas vara klar år 2025. Vi planerar en skola för 600 elever från förskoleklass till årskurs sex. Kommunfullmäktige godkände 12 januari projektbudget och tidsplan enligt samverkansavtal med Hemsö fastigheter.
 • Flygfoto Uddevallabron

  Västra Hamnen – ett drömläge för företag med behov av kaj

  15 december beslutade kommunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaringen med Lantmännen gällande ett gemensamt intresse av att flytta sin verksamhet från Badöområdet till Västra hamnen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00