Uddevalla växer, byggprojekt

Uddevalla är en stad på frammarsch. Här finns stora tillväxtmöjligheter och ambitiösa framtidsplaner. Det planeras för nya skolor, flytt av hamnverksamhet, nytt industriområde och ett attraktivare centrum utan översvämningar. Läs om Uddevallas stadsutveckling

Pågående byggprojekt

Stadsutveckling och framtidsplaner

Nyheter Uddevalla växer

 • Stefan Björling på Norra Drottninggatan.

  Bygget på Norra Drottninggatan tar semester

  Under semesterperioden kommer maskiner och staket att tas bort från Norra Drottninggatan. Gatan kommer till största del vara öppen och grusad för bästa möjliga tillgänglighet tills arbetet startar igen efter semestern.
 • Idéskiss pir Inre hamnen

  Snart dags att projektera kajpromenad med översvämningsskydd

  Utredningsfasen för att skydda Uddevalla från de återkommande översvämningarna är klar. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förklara den fördjupade förstudien avslutad och att starta projekteringsfasen. Slutgiltigt beslut förväntas tas av kommunfullmäktige 9 september.
 • Slutetappen innan Ångbåtskajen öppnar

  Skredsäkringsarbetet vid Ångbåtskajen, på Bäveåns norra sida, är lite försenat på grund av att området behöver kompletteras med en mindre tryckbank närmast Västerbron. Målet är att öppna Museiparken och den nya träpromenaden längs vattnet i juni.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00