Uddevalla växer, byggprojekt

Uddevalla är en stad på frammarsch. Här finns stora tillväxtmöjligheter och ambitiösa framtidsplaner. Det planeras för nya skolor, flytt av hamnverksamhet, nytt industriområde och ett attraktivare centrum utan översvämningar. Läs om Uddevallas stadsutveckling

Stadsutveckling och framtidsplaner

Nyheter Uddevalla växer

 • Idéskiss av Riversidebryggan

  Uddevallas väg mot en hållbar framtid – klimatanpassning

  Uddevalla arbetar med att ta fram lösningar på översvämningsskydd som skapar en attraktiv och tilltalande miljö. Vi vill klimatanpassa staden utan att skapa invallningar. Låt oss berätta mer.
 • Rimnersområdet, Uddevallas nya sport- och idrottscentrum, områdesutveckling

  Föreningsdialog kring framtida utveckling av helheten på Rimnersområdet

  Uddevalla kommun arbetar med att ta fram ett förslag om framtida utveckling av hela Rimnersområdet. Just nu genomförs en behovsinventering där vi tar kontakt med idrottsföreningar, idrottsförbund, näringsliv, besöksnäring, Västra Götalandsregionen med flera.
 • Visionsbild för kajområdet vid Riverside

  Ett planprogram ska tas fram för Västra centrum

  Kommunstyrelsen beslutade 16 december att ett planprogram ska tas fram för Västra centrum. Det vill säga en plan för hur vi vill att staden ska utvecklas i området mellan Riversideängen i väster och Västerlånggatan i öster samt från järnvägsreservatet i norr till Bäveåns kajer i söder.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00