Bra att veta om skolskjutsen inför höstterminen 2024

En effektivare och mer flexibel skolskjuts är målet med Uddevalla kommuns nya skolskjutsbestämmelser. Läs mer om vad som gäller från och med höstterminen 2024 och lämna dina synpunkter.

Särskilda skolbussar ger skjuts till och från skolan.

Barn – och utbildningsnämnden har beslutat om nya bestämmelser för skolskjuts. Det medför vissa förändringar i rutinerna och reglerna för skolskjuts från och med höstterminen 2024.

Precis som idag så kommer skolskjutsen mellan hemmet och skolan att ske med framförallt Uddevalla Omnibus, men via kommunens egna bolag Uddevalla skolskjuts AB.

Särskilda skolskjutsbussar kommer att ha hand om skjutsen vilket innebär större flexibilitet och mer effektiva rutter. Eftersom skolskjutsbussarna bara är till för elever med beviljad skolskjuts, så har vi också större kontroll över vilka som åker med bussarna. Det är positivt för tryggheten och säkerheten ombord på bussen.

Resor till och från fritidsaktiviteter

En effekt av förändringen är att eleverna inte kommer att få något Västtrafikkort, eftersom skjutsen sköts med särskilda skolskjutsbussar. Detta har väckt frågor om hur barn och unga ska kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter.

Det är viktigt att veta att kommunen inte har ansvar för fritidsrelaterade transporter. Det innebär att man kan behöva köpa ett busskort i den vanliga trafiken för att kunna åka till sina fritidsaktiviteter.

Vi trodde tidigare att det fritidskort som just nu arbetas fram på regeringens uppdrag skulle kunna användas till kollektivtrafik. Tyvärr har det visat sig att vi har fått fel information. Och olyckligtvis har vi fört denna felaktiga information vidare, vilket vi är väldigt ledsna för.

Det planerade fritidskortet är enligt aktuell information inte tänkt att användas till transporterna mellan fritidsaktiviteterna, utan som en del i att bekosta fritidsaktiviteterna i sig. Detta kan givetvis på sitt sätt avlasta den totala ekonomiska belastningen för familjer där barnen är i väg på olika aktiviteter. Du som vill veta mer om fritidskortet hittar mer information på E-hälsomyndighetens webbplats:

Fritidskort - E-hälsomyndigheten

Vi ser över möjligheten att åka med hem till kompis i mån av plats

En annan fråga som har väckts är hur barn som har skolskjuts ska kunna ta med sig kompisar hem efter skolan. Och vi tittar just nu på möjligheten för skolskjutsberättigade elever att registrera sig på andra skolbussar i mån av plats.

Vi är ännu inte framme i något beslut i frågan men det ser det ljust ut. Denna lösning tror vi skulle skapa större frihet, samtidigt som vi fortfarande har kontroll över vilka barn som är på vilka bussar.

Har du synpunkter på skolskjutsbestämmelserna?

Alla förändringar väcker frågor och tankar men också kloka lösningar.

På våra skolskjutssidor kommer vi snart att publicera en e-postadress dit du kan vända dig med dina synpunkter. Vi kommer att gå igenom, sammanställa och ta dessa svar i beaktande senast i slutet av sommaren innan skolskjutsavtalet realiseras.

Skolresor, skolskjuts - Uddevalla kommun

Bestämmelser om skolskjuts. PDF