Trafiklösning för Ljungskileskolan antagen

På kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti beslutade man att gå vidare med det trafikförslag som presenterades för nya Ljungskileskolan. Det betyder att det kommer att bli en bilfri passage mellan byggnaderna.

Bild på trafiklösning

Trafiklösning med en bilfri passage mellan skolbyggnaderna. vändplatser på gatan Hälle Lider från både norr och söder.

- Vi är nöjda med att ytterligare en pusselbit är på plats för att skapa en bra och välfungerande skola i Ljungskile. Lösningen som presenterades kommer att skapa en bra infrastruktur till och från skolan för både elever, föräldrar, personal och övriga transporter, säger Ingemar Samuelsson, kommunstyrelsens ordförande.

I sin helhet betyder det att man skapar 2 vändzoner på Hälle Lider, både från den norra och den södra sidan. Vändzonerna ska vara dubbelfiliga för att man på ett enkelt sätt ska kunna lämna och hämta barnen. Mellan vändzonerna kommer det bli bilfritt, med en skolgård och passage mellan de olika skolbyggnaderna.

- Vi har verkligen stött och blött de olika kommentarerna vi har fått till de presentade förslagen men även tagit till oss av de olika trafiklösningar som allmänheten har skickat in till oss. Det har varit ett stort engagemang och vi vill verkligen tacka alla som har tagit sig tid. Det trafikförslag som nu antagits ska spegla alla de aspekter som vi har behövt att ta hänsyn till, säger Cecilia Friberg, projektledare för Ljungskileskolan.

Trafiklösningen som antogs innehåller även korttidsparkeringar, mopedställplatser och en personalparkering. Det kommer även att byggas en gång- och cykelväg längs Hälle Lider för att skapa en säker skolväg till och från skolan för barnen.

Trafiklösningarna kommer att byggas under 2024-2026, förutom passagen som kommer arbetas om när övriga skolbyggnader byggs under 2025-2027.

För att se trafiklösningen i sin helhet, se bifogad PDF. Pdf, 3.7 MB.

 

Ytterligare kontakt

Per Bäckström

Projektchef stadsutveckling

Tel: 0522696359

 

Cecilia Friberg

Processledare Stadsutveckling

Tel: 0522 695 693