Gäller Kommun och Politik

Jag vill läsa kallelse och protokoll från nämnderna

Nämnderna sammanträder i regel nästan varje månad. Inför mötet går det ut en kallelse och någon vecka efteråt finns det ett protokoll från mötet. Se kallelse och protokoll.