Gäller Kommun och Politik

Jag vill överklaga ett beslut som kommunen har gjort, hur gör jag?

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Endast den person som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som fattas med laglighetsprövning. Mer information »