Gäller Kommun och Politik

Vad gör en kommun?

Kommunen leds av folkvalda politiker som även kallas förtroendevalda. De väljs i allmänna val vart fjärde år. Bland de viktigaste uppgifterna en kommun har är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen.