Rivning av två hus på tomten för nya Hälle förskola

Nu startar de förberedande rivningsarbetena på tomtmarken där Hälle nya förskola ska byggas, som planeras vid toppen av Hälle i Ljungskile. Under denna vecka inleds arbetet med att riva de två befintliga bostadshus som finns på fastigheten med adress Skafteröd Björkliden 106 och 108.

ett brunt trähus, en villa

Ett av de två husen som ska rivas, som står på tomtmarken för nya Hälle förskola.

Förutom bostadshusen rivs även tillhörande garage och komplementbyggnader. Rivningen omfattar enbart byggnaderna, inga övriga markarbeten kommer att genomföras i nuläget. Arbetet kommer att utföras dagtid vardagar och sker med hjälp av grävmaskin.

- Arbetet kommer att innebära visst buller från grävmaskinen dagtid, men trafiken påverkas inte i någon större utsträckning av detta. Det kommer att vara någon tung transport per dag som passerar på Skafterödsvägen, men inte mer än så, säger Christer Bergsten, mark- och exploateringsingenjör.

Entreprenör för rivningsarbetet är Såg & Betongborrning AB, och arbetet med att riva husen ska vara slutfört till oktober.

Den nya förskolan på Hälle ska byggas av fastighetsbolaget Hemsö. Kommunen ansvarar för att förbereda tomtmarken genom rivning av befintliga bostadshus, samt inleda arbetet med en ny väg upp mot Skarsjövallen. Arbetet med att förlänga Skafterödsvägen fram till tomtmarken för nya Hälle förskola planeras starta i höst.