Tillsammans för ett tryggare Uddevalla 

Tack till alla som har besökt oss under våra trygghetsprat på Kampenhof. Vi fortsätter vårt arbete med fler trygga vuxna och nya trygghetsprat i höst.

Trygghetspratare Åsa Strömberg, Unni Noren, Mirza Palislamovic, Miranda Gjelseth, Viggo Von Arbin, Robert Hansson, Tony Bengtsson och Ulrika Engelbrektsson.

Ett stort tack till alla som har besökt oss under de tre tillfällen vi har varit i ”Glashuset” på Kampenhof, sammanlagt har vi haft besök av 156 personer.

Tack också till andra aktörer som har medverkat och visat intresse för att samverka för ett tryggare Uddevalla.

Citat från Uddevallabor

Av de kommuninvånare som kom och pratade med oss upplevde de allra flesta att Uddevalla är en trygg stad att leva och bo i. Många berättade att ordningsvakter, trygghetsvärdar och polis som ofta är synliga i centrum skapar trygghet.  

Citat från några av våra kommuninvånare:  

  • ”Ser inte alls den bilden som media målar upp om ett otryggt Uddevalla. Tycker att det är tryggt. De saker som händer är ju oftast mellan individer som har en konflikt eller som är i kriminalitet på något sätt”. (Man 55 år)
  • ”Det ska kännas tryggt att komma in till stan. Vakterna på Kampenhof är bra”. (Tre killar 11–12 år)
  • ”Känns tryggt i Uddevalla. Jag bor på Skogslyckan och har bott där hela livet”. (Kvinna pensionär)
  • ”Bra att det är många poliser som åker runt och är synliga, och bra att ni jobbar i skolan med droger också och är uppmärksamma. (Elev årskurs 1 gymnasiet)
  • "Fick bra hjälp från en busschaufför vid en otrygg händelse. (Tjej årskurs 1 gymnasiet) 

Önskemål om fler trygga vuxna

Vi fick olika förslag på hur man kan skapa mer trygghet som exempelvis önskemål om bättre belysning, lägre buskage, fri sikt och fler trygga vuxna under kvällstid.

Gällande trygga vuxna kom ett förslag om fadderverksamhet där unga vuxna som kan vara goda förebilder. Ett annat förslag var att jobba mer främjande och förebyggande gentemot unga i form av aktiviteter och skapande verksamheter.  

Lokaler på Kampenhof

Det finns en plan för samverkan med Västtrafik och Kampenhof där vi från hösten 2023 kommer få tillgång till lokaler att utgå ifrån både dag och kvällstid. Där kommer kommunen, polisen, ordningsvakter och nattvandrare att ha en del av sin verksamhet för att skapa fler trygga vuxna. Vi återkommer med mer information när vi är igång.

Mer om samverkansarbetet

Uddevalla kommun och polisen har ett pågående samverkansarbete utifrån metoden Drogfria platser. Vi har tillsammans med andra aktörer som till exempel Västtrafik, Q Security och Brottsofferjouren Fyrbodal jobbat aktivt med att möta kommuninvånare på Kampenhof.

Syftet med trygghetspraten är att lyssna på våra kommuninvånares upplevelser av tryggheten i Uddevalla och vilka behov av insatser som finns.