Landshövdingen besökte Uddevalla

På fredagen besökte landshövding Sten Tolgfors Uddevalla kommun för att prata om framtidens utmaningar. Regional utveckling, grön omställning inom näringslivet och industrins framtida energibehov samt järnvägsinfrastruktur och översvämningsskydd var några av de ämnen som diskuterades.

Glada män och kvinnor står framför några fönster

Landshövdingen Sten Tolgfors besökte Uddevalla kommun på fredagen. Från vänster: Sten Tolgfors, Martin Pettersson, Ann-Charlotte Horgby, Lenny Lämber, Monique Wannding, Malin Krantz och Henrik Sundström.

Landshövdingen besöker nu alla kommuner i länet för att få en bild av viktiga lokala frågor och för att träffa ledningen i respektive kommun. Han presenterade de historiskt stora investeringar som görs inom olika delar av länet med exempelvis nya batterifabriker, omställning inom petrokemi samt hamn och sjöfart, och hur det påverkar hela länet med exempelvis nya pendlingsmönster. Samtalet handlade om energiförsörjning och elnät, om hur länsstyrelsen kan stötta kommunerna, effektivare tillståndsprocesser, järnvägsinfrastruktur och översvämningsskydd.

- Det var ett mycket givande besök och ett bra samtal om de utmaningar som kommunerna står inför, inte minst industrins framtida behov av el. Samtalet handlade också om vikten av att arbeta mer tillsammans inom länet. Det är viktigt att kommunerna har samsyn i prioriteringen av väg- och järnvägsinfrastrukturen för att få gehör från staten, säger Martin Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Från Uddevalla kommun fick länsstyrelsen bland annat inspel om kommunens vilja att satsa på små modulära reaktorer, minikärnkraftverk, och om vikten av att frågan om järnvägsinfrastruktur Oslo-Göteborg kommer upp på regional nivå. Kommunen framförde också att ett översvämningsskydd för Uddevalla måste byggas, men att det innebär en mycket stor kostnad för kommunen.

- Vi uppskattar dagens möte med landshövdingen. Från länsstyrelsen fick vi konkreta tips på hur vi kan jobba vidare inom den kommunala förvaltningen vad gäller energiplanering och hur arbetssättet inom myndighetsfrågor som löper över lång tid kan utvecklas, säger Malin Krantz, kommundirektör.

Män och kvinnor sitter vid ett dukat bord där det står kaffekoppar och annat

Samtalet mellan landshövdingen och kommunledningen i Uddevalla handlade bland annat om grön omställning inom näringslivet och energifrågor.