Förlängda restriktioner mot kräftfiske i Bäveån

Länsstyrelsen har beslutat att förlänga de restriktioner som råder i Bäveåns vattensystem, på grund av kräftpestsmitta. Det innebär bland annat att man inte får fånga kräftor i området och syftet är att området ska bli fritt från smitta.

en död grå kräfta i en håv

Bilden visar en flodkräfta som dött av kräftpest. Arkivbild Länsstyrelsen, foto: miljökonsult Watercircle

Området som berörs är Öresjö och dess avrinningsområde samt Sågån, Källesjö, Risån, Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön, Lårvikesjön och nedre Bäveån i Lilla Edets, Trollhättans, Uddevallas och Vänersborgs kommuner.

Inte fånga köpa, eller sälja kräftor

Restriktionerna innebär bland annat att man inte får fånga, köpa eller sälja kräftor från det drabbade området och syftet är att förhindra spridning av kräftpest inom området och till andra vatten.

Det är också viktigt att inte flytta fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål mellan vatten utan att först desinfektera dem. Bada går bra men badkläder bör vara helt torra eller desinficerade innan du hoppar i något annat vatten. Det gäller även badleksaker och gummibåtar.

Beslutet är en förlängning av tidigare beslut för området och gäller till och med 3 september 2024.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida: Fortsatta restriktioner på grund av kräftsmitta inom Bäveåns vattensystem