Nu har räddningstjänsten flyttat in i Uddevallas nya brandstation

Räddningsfordon i ståtlig parad med blinkande blåljus genom centrum, ihopkoppling av brandslangar, tårta och tal. På tisdagen invigdes Uddevallas nya, moderna brandstation på Larmgatan. Samtidigt flyttade Räddningstjänsten Mitt Bohuslän över all personal till den nya brandstationen, som nu används i skarpt läge.

Två män och en kvinna står framför en röd brandbil inne i vagnhallen, och håller i en ihopskruvad brandslang

Markus Green, förbundschef Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, här tillsammans med kommundirektör Malin Krantz och Jerker Lundin, ordförande för direktionen för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, som skruvade ihop en brandslang vid invigningen.

Vid lunchtid på tisdagen rullade ett 15-tal räddningsfordon ut från gamla brandstationen vid Bastiongatan. Räddningstjänsten körde brandbilar, tankbilar och bandvagnar i ett långt tåg genom centrum där många samlats längs vägen för att titta på processionen. Vid ankomst till nya brandstationen parkerades fordonen utanför portarna till vagnhallen, i närheten stod många åskådare som ville se brandmännen anlända till sin nya station.

”Jätteglad och stolt”

Fler än 200 personer deltog på den officiella invigningen av brandstationen som hölls inne i vagnhallen. På plats fanns personal från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, samt representanter från räddningstjänstförbund i hela Västra Götaland, pensionerad personal,

vagnhallen fylld med folk, högt i tak och man ser de stora röda portarna

Vagnhallen i nya brandstationen

politiker, tjänstepersoner och andra inbjudna. Markus Green, förbundschef för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän hälsade alla välkomna till nya brandstationen och tackade kollegor och alla som varit delaktiga i byggnationen.

- Jag nästan spricker av glädje och förväntan, det här är en fantastisk dag. Hela samhället kämpar för att rekrytera kloka och duktiga medarbetare och genom att få en sådan här lokal så ser jag att vi får otroligt bra förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är jag jätteglad och stolt över, säger Markus Green.

Skruvade ihop två brandslangar

Jerker Lundin, ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, samt Malin Krantz, kommundirektör, skruvade ihop två brandslangar och förklarade brandstationen invigd.

Tre kvinnor sätter upp blommor på en stolpe

Floristprogrammet ordnade blomsterarrangemang

- Idag är en historisk dag för vårt räddningstjänstförbund när vi samlas för att inviga vår nya brandstation. Det är en symbol för vårt engagemang, för säkerhet och tacksamhet gentemot den personal som varje dag hjälper och skyddar vårt samhälle. Brandstationen representerar en fortsatt satsning på säkerhet, trygghet och omtanke, säger Jerker Lundin, ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Två brandmän i brandbil

Brandbilarna kördes från gamla till nya stationen

Tre brandmän vid entrén

Välkomstmottagande vid huvudentrén

En man och en kvinna står framför brandstationsbyggnaden

Glada projektledare för bygget av brandstationen

- Många har jobbat tillsammans – Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Serneke och Uddevalla kommun – och politiken har det gjort det möjligt. Arbetet med att bygga nya brandstationen har gått bra och nu finns det en modern anläggning och snart ett tillhörande övningsområde. Nu ska vi symboliskt lämna över nycklarna till brandstationen och därmed ansvaret för att fylla huset med verksamhet, arbetsglädje och gemenskap, säger Malin Krantz, kommundirektör i Uddevalla kommun.

Byggd enligt konceptet Friska brandmän

Den nya moderna brandstationen är byggd enligt konceptet friska brandmän. Det innebär att smutsig utrustning, kläder och slangar skiljs från ren utrustning genom ett tydligt och uppstyrt flöde i lokalerna. Allt för att skapa en god och ren arbetsmiljö för räddningstjänstens personal, så att de inte utsätts för onödiga risker och utsätts för hälsofarliga ämnen.

Under våren 2024 planerar Räddningstjänsten Mitt Bohuslän ett öppet hus för allmänheten på Uddevallas nya brandstation.

 

Uddevallas nya brandstation med brandbilar framför de röda portarna

Uddevallas nya brandstation

Två brandmän hänger in utrustning i larmrummet

På tisdagen flyttade brandmännen in i nya stationen

Grovtvätt här står två brandmän

Grovtvätt i röd zon för larmställ mm

Fintvätt för utrustningen två brandmän syns i ett rum

Fintvätt för utrustning i grön zon

brandbilarna parkerades utanför portarna till stationen

Alla räddningsfordon flyttades till nya stationen

En person glider ned för brandstången

Vid larm kan brandmännen använda stången

Två brandmän visar en andningapparat på ett bord

Rökskyddsverkstad för andningsapparater

Man ser räddningstjänstens logga och en hall fylld med människor suddigt i bakgrunden

Invigningen präglades av glädje och förväntan

Fakta / Uddevallas nya brandstation

  • Arbetet påbörjades hösten 2020 med byggnation av cirkulationsplatsen. Första spadtaget för brandstationen togs i augusti 2021, då den första stålpålen slogs ned i marken.

  • Själva brandstationsbyggnaden är cirka 4 500 kvadratmeter, samt komplementbyggnader: miljöhus, förråd och carport cirka 500 kvadratmeter.

  • Beställare och fastighetsägare är Uddevalla kommun, Serneke är totalentreprenör för byggnationen. Ansvarig arkitekt är AnnCharlott Castler, Fredblad arkitekter. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän är hyresgäst.

  • Den nya brandstationen kommer att nyttjas av 30 heltidsbrandmän, 20 deltidsbrandmän, fem insatsledare och ett 20-tal personer som arbetar dagtid som exempelvis brandinspektörer, verksamhetsutvecklare, stabspersonal och teknisk personal. Dagligen kommer ett 30-tal personer att arbeta i lokalerna samtidigt.

  • Brandstationen är byggd med allra senaste teknik för att vara energieffektiv. Byggnaden kommer att värmas med fjärrvärme och har 288 solpaneler som kan producera cirka 112 000 kilowattimmar per år.

  • I brandstationen finns bland annat en stor vagnhall för alla fordon, tvätthall, gym och idrottshall, omklädningsrum, kök och matsal, logement, kontor, utbildningslokaler, teknikverkstad. Det finns även en modern slangtvätt att göra rent brandslangarna i, särskilda tvättmaskiner för larmställ, rökskyddsverkstad för att fylla upp andningsapparater med luft, med mera. Brandstationen har också ett modernt reningsverk för förorenat tvättvatten.

  • Övningsområdet som ligger intill nya brandstationen ska vara klart till årsskiftet 2023/24. Där byggs bland annat ett unikt multihus, där brandmännen kan träna på inomhusbränder, soteld, båtbränder, varma och kalla rökövningar, samt klättra och träna på räddningsinsatser i brunnar eller andra trånga utrymmen.

Brandstationen i siffror

60 000 meter kabel
4 000 kalkcementpelare under mark med total längd 44 km

225 stycken pålar fördelat på 2 810 meter

19 stycken portar, varav 14 på brandstationen och 7 på komplementbyggnader

17 000 kubikmeter berg har sprängts bort. Det har gett 51 000 ton krossat stenmaterial, varav största delen är återanvänt i bygget.

3 400 kvadratmeter maskinlagda plattor utomhus

60 ton väger det pålade fundamentet till masten som är 42 meter hög

160 kubikmeter vatten ryms i sprinklertank som är platsgjuten och ligger under plattan till brandstationen

800 personer med olika kompetenser har varit involverade i byggprojektet

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och emblemet syns på brandstationens kortsida

Uddevallas nya brandstation används nu av räddningstjänsten.