en skiss som visar en grön multisportplan med olika slags målburar

Så här kommer den nya multisportplanen på Hovhult att se ut. Illustration: Hags

Snart blir det en multisportplan på Hovhult

Vill du spela basket, fotboll eller innebandy ute på konstgräs? Nu har arbetet startat med att bygga en multisportplan på Hovhult. En av de äldre tennisplanerna nära Hovhultsskolan byggs just nu om till en kombinerad multisportplan med konstgräs.

En grön multisportplan med kortsida och fotbollsmål syns

Multisportplanen blir ett nytt inslag på Hovhult. Illustration: Hags

- Eleverna på teknikprogrammet och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett bra jobb med att lyssna in vad de boende i området efterfrågar. Multisportplanen kommer att bli ett lyft för hela området, säger Mattias Forseng, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Grävarbetena har startat och målet är att den nya multisportplanen ska vara klar till årsskiftet 2023/24. Norr om planen byggs även en kort anslutning till gång- och cykelvägen.

arbetsområde med byggnader i bakgrunden

Multisportplanen byggs nära Hovhultsskolan

Multisportplanen har både fotbollsmål, basketmål och mindre mål för innebandy. Den kommer att ha en stålsarg runt hela planen. Aktivitetsytan blir i princip lika stor som den tidigare tennisplanen, 26 meter lång och 14 meter bred.

- Vi hoppas att multisportplanen är klar i december. Men det beror på höstvädret, om det blir alltför mycket regn kan vi behöva lägga konstgräset till våren, säger Madelene Peterson, trädgårdsingenjör på avdelningen gata/park

Enkät och workshop pekar ut multisportplan

Två av varandra oberoende undersökningar har visat att en multisportplan är efterfrågad på Hovhult.

I början av året genomförde elever från teknikprogrammets inriktning samhällsbyggande och miljö ett fördjupat arbete, på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen. De ville ta reda på vad invånarna tyckte om aktivitetsytorna i området. Eleverna skickade ut enkäter och intervjuade besökare, närliggande skola och boende. I analysen visade det sig att en multisportplan var särskilt eftertraktad.

En multisportplan har också kommit fram som ett önskemål i en annan enkät och workshop som hölls förra året. Dessa var en del av det fortsatta samarbetet med de italienska arkitekterna som vann Uddevallas tävlingsområde i arkitekttävlingen Europan 15. Invånare i Dalaberg och Hovhult deltog i denna workshop och fick svara på en enkät.

- Vi har lyssnat på vad invånarna ville förbättra i sitt område, och det har kommit många önskemål om just en multisportplan. Det är därför vi anlägger en sådan plan på Hovhult, säger Madelene Peterson, trädgårdsingenjör på avdelningen gata/park.

Madelene Petersson står i gula varselkläder framför ett arbetsområde med grävmaskin

Målet är att multisportplanen ska vara klar till årsskiftet, säger Madelene Petersson, trädgårdsingenjör.